Kraniosakrální terapie

S PRVKY BIODYNAMIKY

KST je velmi jemný a účinný přístup k práci s tělem. Tato neinvazivní technika používá speciální jemné doteky na odstranění blokád v kraniosakrálním systému a tak napomáhá obnovovat jeho volný pohyb. Metoda vyznává přirozenou autokorekci a samoléčící mechanismy (vnitřní moudrost) těla. Umožňuje optimalizovat funkci nervového a hormonálního systému, odstranit negativní tělesné a emocionální účinky stresu. Posiluje odolnost vůči onemocnění a tím napomáhá získat a udržet optimální úroveň zdraví a výkonu. Kraniosakrální terapie prohlubuje schopnost uvědomit si sám sebe. Uvádí do harmonie tělo, mysl i ducha a klade důraz na vysokou pozornost a něhu v přístupu ke klientovi.

Kraniosakrální terapie a její využití

 • celkové posílení imunitního systému a životní vitality,
 • bolesti a potíže nejrůznějšího původu,
 • dysfunkce centrálního nervového systému,
 • veškeré potíže psychosomatického původu,
 • uvolnění blokád vzniklých následkem traumat, úrazů a citových zranění,
 • bolesti kloubů a páteře (např. skolióza, výhřezy plotének, ústřel,..)
 • bolesti hlavy, migrény, bolesti žaludku, potíže s trávením,...)
 • poruchy rovnováhy a koordinace pohybů, závratě, křeče, tiky,
 • poruchy koncentrace, potíže se soustředěním, s učením, mluvením, čtením,
 • PMS, hormonální poruchy,
 • při problémech s otěhotněním, impotencí,
 • v těhotenství příprava na porod i jako terapie po porodu,
 • posttraumatický stav přetížení organismu,
 • psychické potíže - deprese, strachy, úzkosti,
 • časté změny nálad, emoční nestabilita,
 • psychické i fyzické napětí, stres, nespavost, chronická únava, pocit vyčerpanosti,
 • problémy s dechem, astma, alergie,
 • jako doplňková terapie při poúrazové a pooperační rekonvalescenci,
 • podporuje osobní růst, zvyšuje duchovní uvědomění.

Frekvence návštěv a délka ošetření

Jedno ošetření většinou nestačí, a i když pocítíte úlevu, doporučuji několik návštěv za sebou v odstupu 1 až 3 týdnů do odeznění obtíží. Pro preventivní účinky, zvýšení imunity, posílení životní energie a rovnováhy 1x měsíčně.

Délka jednoho ošetření je 60 - 90 minut podle individuálních potíží či potřeb. Po 3. až 4. ošetření by se měl projevit alespoň minimální účinek, pokud se tak nestane, je pravděpodobné, že budete potřebovat jinou formu terapie.

Při ošetření je klient oblečený a leží na zádech. Je důležité být v pohodlném oděvu, proto případně doporučuji vzít si s sebou věci na převlečení (např. legíny nebo tepláky) a čisté teplé ponožky - pracuji i s chodidly.

Somato-Emocionální uvolnění

Při ošetření KST probíhá nejen uvolnění tělesných stavů napjatosti, nýbrž se dostávají ke slovu také emocionální procesy...

V těle se velmi často objevují otisky fyzických sil, působících na svou oběť při nehodě, zranění nebo emocionálním šoku. Pokud v okamžiku traumatické události v člověku převládaly silné emoce vnímané jako negativní - zlost, vztek, nenávist, strach, osamělost, vydání na pospas, beznaděj či smutek, zadrží se podle zkušeností v průběhu zranění pronikající invazní energie ve formě "energetické cysty".

Energetickou cystu si můžeme představit jako oblast v těle, kde je ukládána zatěžující energie, která není rozpouštěna. Aby bylo zabráněno rozšíření této "špatné energie" do celého těla, je tato energie "sbalena" a soustředěna v co nejmenším prostoru, podobně jako při hnisavém zánětu je vytvořen jakýsi "špunt" zapouzdřením hnisu do cysty.

Jakmile jsou tyto negativní pocity uvolněny v rámci KST nebo jakmile získají svůj význam, může dojít k rozpuštění energetické cysty.

Při kraniosakrálním ošetření se bloky a napětí uvolňují, rozpouštějí se následky minulých zranění a negativních zkušeností. Tělo se harmonizuje a spouští samoozdravné procesy.

Kraniosakrální systém

Kraniosakrální systém je tvořen tekutinou nacházející se v mozku a míše a známou pod pojmem mozkomíšní mok a dále systémem všech membrán obklopujících a chránících mozek a míchu, jež se nacházejí uvnitř lebky (lat. Cranium) a v páteřním kanálu až po křížovou kost a kostrč (lat. Sacrum).
Představuje vnitřní prostředí pro vývoj, růst a funkční schopnosti mozku a míchy od embryonálního vývoje až do smrti. Jeho rytmus vypovídá o jevech uvnitř organismu a o stavu vnitřních orgánů. Ovlivňuje a zároveň je i ovlivňován nervovým, svalovým, kardiovaskulárním, lymfatickým, endokrinním a respiračním systémem. Stav rytmu podstatně ovlivňuje naše pohybové funkce, myšlení i emoce.

Kraniosakrální rytmus

Kraniosakrální puls - rytmus vzniká pohybem mozkomíšního moku, čili jeho produkcí a následným vstřebáváním. Vedle srdečního a dýchacího rytmu se kraniosakrální puls považuje za třetí nejdůležitější nepřetržitý rytmus, který pulzuje hluboko v lidském těle. Tento proces můžeme zjednodušeně přirovnat k přílivu a odlivu, který se odehrává v našem nitru. Dotykem je možné KS zachytit na lebce, křížové kosti a na periferních fasciích kotníků, zápěstí, ramen apod.
Narušení kraniosakrálního rytmu může vzniknout fyzickým způsobem, například při úrazech, operacích, nesprávném držení těla nebo v důsledku silného emočního vypětí, psychických šoků a traumat. Pokud jsou jednotlivé kosti nebo tělesné struktury nepohyblivé nebo jsou v napětí, je ve své funkci omezen mozek i mícha, a to ovlivňuje i funkce, které tyto utlačované části mozku a míchy řídí.

Kontraindikace:

 • intrakraniální (nitrolební) nebo intraspinální (vnitromišní) krvácení,
 • tumor, infekce, hematomy nebo aneurysma v rámci kraniosakrálního systému,
 • akutní (čerstvé) zlomeniny lebeční kosti, křížové kosti, kostrče (coccygis) nebo páteře,
 • komprese mozku, prodloužené míchy nebo míchy.

- Potřebujete hluboký odpočinek a nabití nových sil? -

Šárka Horká
Aloise Jiráska 260
26101 Příbram IV


IČ 64762564

© 2023 Šárka Horká

"Půjde to, pokud budeš chtít."